Biotechnologia

Rozwój technologiczny większości z nas kojarzy się z komputerami, robotami, czy supernowoczesnymi samochodami. Mało natomiast ludzi wie, iż bardzo dużą część prac mogą wykonać za nas żywe organizmy i te najmniejsze. Takim wykorzystaniem na przykład bakterii, wirusów lub mikroorganizmów w służbie człowiekowi zajmuje się biotechnologii. Jest to jedna z młodszych dziedzin nauki o bardzo dużym potencjale, szybko zyskująca uznanie na świecie.

Do wspaniałych przykładów wykorzystania mikroorganizmów w służbie człowiekowi należą biologiczne oczyszczalnie ścieków. W takich instalacjach oczyszczaniem wody zajmują się mikroorganizmy, a rola urządzeń technicznych sprowadza się jedynie do zapewnienia mikroorganizmom odpowiednich warunków do pracy, na przykład utrzymanie odpowiedniej temperatury wody i stopnia jej natleniania. Dzięki działalności mikroorganizmów otrzymujemy oczyszczoną wodę oraz jako produkt uboczny doskonały nawóz. Doskonałym przykładem jest również wykorzystanie mikroorganizmów do produkcji insuliny – leku dla cukrzyków.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Designed by: WP