Rozwój technologii a konflikty zbrojne

Choć większość z nas potępia wojnę i wolałoby żyć w świecie, w którym wszelkie konflikty rozwiązywane były by przy pomocy dyplomacji, to niestety faktem jest, że to właśnie toczone wojny są jednym z najpotężniejszych promotorów nowej technologii. Choć nie jest to powód do dumy, to właśnie konflikty zbrojne sprawiają, że jedne z największych umysłów zaprzęgają swoje komórki mózgowe do pracy, aby stworzyć coś nowego, co da przewagę na polu bitwy.

I tak na początku człowiek nauczył się używać narzędzi i wynalazł maczugi i włócznie, aby polować, ale również, aby użyć ich przeciwko innemu człowiekowi. Następnie wynalazł broń białą w postaci mieczy szabel i tego typu narzędzi oraz między innymi dzięki temu w znacznym stopniu rozwinęła się metalurgia. Czyli sztuka wytwarzania metalowych przedmiotów o coraz to lepszych parametrach. I na koniec człowiek odkrył energię atomową, ale niestety nie po to, aby w pokoju używać jej w elektrowniach, ale po to, aby zabić innego człowieka. Dlatego choć wyścig zbrojeń należy potępić z całą bezwzględnością, faktem jest, iż jest ona dla nas źródłem wielu technologii także w codziennym życiu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Designed by: WP