Rozwój technologii a ochrona środowiska

Zapewne większość z nas jest świadoma tego, w jaki sposób rozwój technologii wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody, wycinka lasów, dziura ozonowa, czy efekt cieplarniany. Każdy zdaje sobie sprawę, jak wielką szkodę rozwój technologii robi przyrodzie, a więc również nam. Na szczęście ludzkość znajduję się już na takim etapie rozwoju, że coraz częściej próbuje zaprząc nowe technologie w służbie przyrodzie.

Dobrym przykładem jest chociażby rozwój komputerów, Internetu i innych technologii informacyjnych. Został on oczywiście okupiony zanieczyszczenie środowiska, ale pomyślmy, na jak długo starczyłyby nam zasoby leśne gdybyśmy każdą informację chcieli przekazywać w formie papierowej. SMS-y, MMS-y, e-maile, radio telewizja, Internet zastąpione przez listy kartki pocztowe, faksy, gazety i broszury. Przy obecnym poziomie przepływu informacji bardzo szybko skończyłyby się na świecie drzewa na produkcję papieru. A jest to tylko jeden z przykładów, w jaki technologia pozwala zmniejszać negatywny wpływ człowieka na środowisko.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Designed by: WP